Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-01-23 at 3.51.24 pm24 January 1859

 

Sunt momente decisive în evoluția națiunilor, care le marchează destinul și rămân un reper pentru generațiile viitoare.
24 ianuarie 1859 este unul dintre momentele cruciale din istoria României.
Dacă românii au fost întotdeauna foarte mândri de Unirea Principatelor Țării Românești și Moldovei realizată la 24 ianuarie 1859, aceasta se datorează, fără îndoială, sentimentului de „noi înșine” pe care și l-au asumat în realizarea ei și marelui spirit de solidaritate care a făcut unirea posibilă acum 163 de ani.
Bravo, frații mei români!
„Binecuvântarea centrală a vieții umane este dragostea pentru fratele tău!” (Tolstoi)
 

There are decisive moments in the evolution of nations, which mark their destiny and remain a landmark for the generations to come.
24 January 1859 is one such crucial moment in Romania’s history.
If Romanians have always been very proud of the Union of the Principalities of Wallachia and Moldova achieved on 24 January 1859, it is undoubtedly due to the sense of '
ownership' that they assumed in its making, and to the great spirit of solidarity that made the union possible 163 years ago.

Good of you, my brothers Romanians!

'The central blessing of human life is the love for your brother!' (Tolstoy)

Archived News

SFD Log In