Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-03-16 at 7.41.46 pm

Duminica a 2-a din Post - Prietenii celui paralizat.

Nu fā altuia ce nu ti-ar place tie.
Fā altuia ce ti-ar place tie.
Fā altuia ce i-ar place lui !

Prietenii celui paralizat au spart acoperisul casei si au lāsat în jos pe cel bolnav în fata Domnului Hristos (Marcu 2).
Simetric, Dumnezeu sparge cerul si coboarā iertarea divinā:
Fiule, iertate îti sînt pācatele; scoalā-te, ia-ti patul si mergi acasā!
Dar loctiitorii, meseriasii si specialistii religiosi s-au scandalizat.
"Lui Dumnezeu care ne-a creat dupā chipul si asemānarea Sa,
noi îi plātim cu aceeasi monedā,
închipuindu-ni-L dupā chipul si asemānarea noastrā:
atît de rāi si neiertātori, încît nu ne vine a crede
cā Dumnezeu poate ierta cu desāvîrsire orice" (Nicolae Steinhardt).
"Cuiva, care ne cuprinde, sā-i cerem în fiecare început de ziuā:
...Fiinta noastrā cea de toate zilele dā-ne-o nouā astāzi.
Fā astfel încît faptele si iubirile noastre sā aibā sens si ca ziua noastrā sā tinā " (C. Noica).

 

 

2nd Sunday of Lent - Friends of the paralyzed.

 

Don't do to anyone else what you don't like.
Do to others what you would like for you .
Do to someone else what they would like!

 

The paralyzed man's friends broke the roof of the house and let the sick man down before Christ (Mark 2).
Symmetrically, God breaks heaven and the divine forgiveness comes :
Son, your sins are forgiven; get up, get your bed and go home!
But deputies, craftsmen and religious specialists were outraged.
"To God who created us in His image and likeness,
we pay Him with the same currency,
imagining Him in our image and likeness:
so wicked and unforgiving that we can't believe it
that God can completely forgive anything "(Nicolae Steinhardt).
"To the One that encampeth us, we ask Him every day:
... Give us our everyday being today.
May our deeds and love make sense and may our day last "(C. Noica).

 

Archived News

SFD Log In