Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-10-06 at 10.16.24 am

"Cine este aproapele meu?"

 

"Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon si a cāzut între tîlhari care, dupā ce l-au dezbrācat si l-au rānit, au plecat lāsîndu-l aproape mort.
Un samarinean care mergea pe cale a venit la el si, vāzîndu-l, i s-a fācut milā; si apropiindu-se, i-a legat rānile, turnînd pe ele untdelemn si vin; si punîndu-l pe dobitocul sāu, l-a dus la un han si i-a purtat de grijā ..."

 

Un OM strāin.

Ca din toate inimile omenesti, si dintr-a mea,
cautā spre ceilalti, mîna întinsā a sufletului...
Încā din copilārie, cei din jur au pus ceva în palma ei:
o bomboanā, o jucārie de plus, o carte,
cel mai  adesea un ban,
cel mai rar o lacrimā...
Numai Domnul Hristos, cînd a trecut,
ocolindu-mi palma deschisā,
mi-a apucat încheietura mîinii,
si cu bārbāteasca putere a iubirii Sale,
mi-a ridicat sufletul din starea de cersetor
în care m-a adus, fārā voie, dragostea celorlalti...
(Marius Iordāchioaia, Jurnal de tresāriri)

Archived News

SFD Log In