Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-08-28 at 9.43.20 pm

Un martir pentru poziția sa împotriva păcatului, Sfântul Ioan Botezătorul + 29 august.
Cea mai mare virtute a Sf. Ioan a fost angajamentul său concentrat și credincios față de chemarea lui Dumnezeu asupra vieții sale.
Luând jurământul nazireului pe viață, el a personificat termenul „pus deoparte pentru Dumnezeu”.
Știa că i se dăduse o anumită slujbă și a pornit cu o supunere absolută să îndeplinească acea misiune.
El nu a vorbit doar despre pocăința de păcat. El a trăit cu îndrăzneală scopul misiunii sale fără compromisuri, dorind să moară martir pentru poziţia sa împotriva păcatului.

A martyr for his stand against sin, St John the Baptist + 29 August.
John's greatest strength was his focused and faithful commitment to the call of God on his life.
Taking the Nazirite vow for life, he personified the term "set apart for God."
John knew he had been given a specific job to do and he set out with singular obedience to fulfill that mission.
He didn't just talk about
repentance from sin.
He lived with a boldness of purpose throughout his uncompromising mission, willing to die a martyr for his stand against sin.

Archived News

SFD Log In