Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Scan 140810010 Annunciation

Îngerul e un vector, omul e o cruce.

Functia omului are un orizont mai amplu decît al îngerului.
În definitiv, omul e scopul Creatiei, suma si stāpînul ei.
Fatā de om, instalat providential în centrul lumii, îngerii zboarā pe somptuoase orbite marginale.
Îngerul e un dispozitiv perfect functional, creat pentru a transporta toate ale lumii spre propriul lor rost, spre încununarea  eshatologicā a destinului lor.
Dar omul e însusi rostul si încununarea lumii. El adunā, în jurul verticalei sale, toatā vasta lārgime a universului, cāreia îngerul îi aratā doar directia.
Îngerul e un vector, o indicatie de traseu, o sāgeatā.
Omul e o cruce: structura si suferinta lumii, adunate într-o singurā  imagine.
Incapabil sā psalmodieze neîntrerupt,
incapabil sā zboare,
obligat, prin fire, sā alterneze munca la grajduri cu rugāciunea,
omul poate povesti îngerului ceva fārā echivalent în lumea îngereascā :
cum sā te mîntuiesti prin rāstignire... (Andrei Plesu, Despre îngeri"

O urare de "La multi ani cu sānātate" tuturor celor ce poartā numele Sfintilor Arhangheli Mihail si Gabriel!

Archived News

SFD Log In