Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-09-13 at 9.02.48 pm

 

14 septembrie: Sfânta Cruce.

 

Ioan 3:14. „Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie (Numeri 21:9), tot așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului (pe Cruce). Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”.
Acesta este al doilea caz din această Evanghelie în care Domnul Hristos folosește un incident din Vechiul Testament, ca să arate sensul lucrării Sale.
În primmul caz, sub imaginea scării pe care a văzut-o Iacov, Domnul nostru S-a prezentat pe Sine ca singurul mijloc de comunicare între cer și pământ.
Acum El merge un pas mai departe în inima lucrării Sale și sub imaginea, foarte elocventă pentru fariseii cărora le vorbea, a șarpelui de aramă ridicat pe stâlp în deșert, Se proclamă pe Sine ca mijloc al vindecării și a vieţii către o lume bolnavă.

 

 

14th September: The Holy Cross.

John 3:14. "As Moses lifted up the serpent in the wilderness (Numbers 21:9), even so must the Son of man be lifted up (on the Cross). That whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life".

This is the second of the instances in this Gospel in which our Lord lays His hand upon an incident of the Old Testament, as shadowing forth some aspect of His work.
In the first of these instances, under the image of the ladder that Jacob saw, our Lord presented Himself as the sole medium of communication between heaven and earth.
Here He goes a step further into the heart of His work, and under the image, very eloquent to the Pharisee to whom He was speaking, of the brazen serpent lifted up on the pole in the desert, proclaims Himself as the medium of healing and of life to a poisoned world.

Archived News

SFD Log In