Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2024-01-12 at 4.32.46 pm
Duminica Leproșilor / Săracilor / Izolaților (Luca 17:11).

Putem înțelege mai bine evenimentul dacă luăm în considerare ceea ce a spus Domnul Hristos :
„Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar omul nu are unde să-și odihnească capul” (Matei 8:20).
În sens politic și social, numai ființele umane pot fi fără locuințe sau pot fi lăsate fără adăpost de către alții.
Domnul nostru Hristos i-a vindecat pe leproși și i-a trimis acasă.
Această duminică este dedicată medicilor și lucrătorilor din domeniul sănătății care ajută persoanele bolnave să se întoarcă acasă și în societate.
 

The Sunday of Lepers / Destitutes / Isolated (Luke 17:11).
We can understand in a better way the event if we take into consideration what our Lord said:
"Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the man has nowhere to rest his head" ( Matthew 8:20).
In a political and social sense, only human beings can be homeless, or can be rended homeless by others.
Our Lord Christ cured the lepers and sent them home.
This Sunday  is dedicated to doctors and health workers for helping sick people to return home and into society.

Archived News

SFD Log In