Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-11-03 at 12.56.55 pm

 

5 noiembrie, Durerea lui Lazăr.
Durerea noastră vine în multe forme: fizică, emoțională, psihologică - aceasta e durerea lui Lazăr.
O parte din viața noastră a murit sau moare - o relație, serviciul, ceva sau cineva pe care îl ținem drag.
Simțim fire vitale smulse din tapiseria însăși a existenței noastre.
Dacă am experimentat traume în copilărie, aceste răni ne pot urmări până la vârsta adultă.
Durerea noastră ne determină pe toți să ne gândim și să avem grijă de cei răniți de viață în moduri care nu se vindecă ușor.
Toată lumea are durerea unui Lazăr.
Să ne punem mâinile rugăciunii asupra lui Lazăr - vindecarea va veni...
 

 

5th of November, Lazarus's grief.
Our pain comes in many forms: physical, emotional, psychological - these are our Lazarus's grief.
Some part of our life has died or is dying - a relatioship, a job, something or someone we hold dear.
We feel vital threads being pulled from the tapestry of our very existance.
If we experienced trauma as children, these wounds can stalk us into adulthood.
Our grief bring all of us to think and care for those wounded by life in ways not easily healed.
Everyone has a Lazarus's pain.
Let's lay our hands of prayer upon the Lazarus - the healing will happen...

Archived News

SFD Log In