Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-11-24 at 10.59.02 amZiua internationalā pentru eliminarea violentei împotriva femeii se celebreazā anual, pe 25 noiembrie.
Campania se încheie pe 10 Dec, ziua Drepturilor Omului.


Violenta împotriva femeilor este o problemā extrem de serioasā cu care omenirea se confruntā încā din cele mai vechi timpuri si reprezintā o încalcare a drepturilor omului.
Ziua 'împotriva violentei' a fost celebratā de cātre sustinatorii drepturilor femeii încā din anul 1960, dupā asasinarea brutalā a celor trei surori Mirabal, femei cu carierā universitarā, activiste în Republica Dominicanā .

Violenta domesticā.
Violenta casnicā poate fi înfāptuitā de sot asupra sotiei, dar este si cazul violentei asupra copiilor, pārintilor sau bātrînilor:
- abuzul verbal prin porecle, voce ridicatā, înjurāturi,
- emotional prin criticarea personalitātii sau a înfātisārii fizice, amenintare, dispretuire a unui handicap sau boalā,
- economic prin control sau limitare a banilor pentru nevoile de bazā,
- religios prin oprirea practicilor religioase si a credintei sau dispret la adresa valorilor morale,
- sexual prin atingere care produce discomfort sau fricā, activitate sexualā fortatā,
si poate ajunge pînā la bātaie, mutilare genitalā, împroscare cu acid, desfigurare si crimā.
Crima domesticā include lapidarea, arderea, omorul pentru onoare si altele.

Biserica Crestinā onoreazā campania împotriva violentei domestice prin comemorarea:
- studentei mucenite Ecaterina (+25 Nov. anul 310), decapitatā de tatālui ei, pentru credinta crestinā;

Screen Shot 2020-11-22 at 8.58.33 pm

- copila Filofteia (+ 7 Dec. anul 1218), lovitā cu toporul de tatāl ei, pentru cā a împārtit mîncarea cu copiii sāraci ai satului.

Filofteia 

Archived News

SFD Log In