Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-10-22 at 6.31.43 pm

Roata Sfintei Ecaterina - sensul crestinismului.

"În religie, ca si în rāzboi si în orice altceva, mîngîierea este lucrul pe care nu-l poti obtine cāutîndu-l.
Dacā tu cauti adevārul, s-ar putea sā gāsesti mîngîiere în final;
dacā urmāresti mîngîierea, nu vei gāsi nici mîngîiere si nici adevār - la început vei avea numai vorbe goale si iluzii, iar la sfîrsit disperare.
Dumnezeu a sādit în noi Legea Moralā : El este intens interesat de comportarea corectā - de corectitudine, altruism, curaj, bunā credintā, cinste si credibilitate.
Aceastā Lege Moralā e inflexibilā - îti spune sā faci lucrul care e corect si nu pare sā-i pese cît de dureros, cît de periculos sau cît de dificil este lucrul acesta. O parte din tine este de partea Lui si este de acord în condamnarea lācomiei umane, a înselātoriei si a exploatārii.
Pe de altā parte noi cālcām Legea Moralā.
(Dregātorul bogat calcā Legea Moralā pentru cā se lasā pradā lācomiei umane, înselātoriei si exploatārii).
Crestinismul nu are nici un sens pînā nu esti confruntat cu aceastā realitate.
Crestinismul le spune oamenilor sā se cāiascā si nu are nimic de spus oamenilor care nu simt cā au nevoie de iertare.
Abia dupā ce ti-ai dat seama cā existā o Lege Moralā realā, cā existā o Fortā în spatele legii si cā tu ai cālcat aceea lege si te-ai fācut dusmanul acelei Forte - abia atunci, nici mācar o clipā mai devreme, începe crestinismul sā aibā sens.
Religia crestinā este un lucru care aduce o mîngîiere negrāitā.
Dar ea nu începe cu mîngîierea;
ea începe cu spaima, si nu are nici un rost sā încercām sā trecem la acea mîngîiere fārā sā trecem mai întîi prin spaima cā Dumnezeu a devenit om ca sā-l mîntuiascā pe om de dezaprobare". (C.S Lewis, Legea Naturii umane).

Ziua internationalā pentru eliminarea violentei împotriva femeii se celebreazā anual, pe 25 noiembrie, cu scopul de a sensibiliza opinia publicā în fata acestei probleme tot mai apāsātoare a societātii.
Violenta împotriva femeilor este o problemā extrem de serioasā cu care omenirea se confruntā încā din cele mai vechi timpuri si reprezintā o încalcare a drepturilor omului.
Ziua 'împotriva violentei' a fost celebratā de cātre sustinatorii drepturilor femeii încā din anul 1981, cand a avut loc asasinarea a trei surori activiste din Republica Dominicanā .

Archived News

SFD Log In