Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 


Screen Shot 2020-02-01 at 10.10.52 am

Pilda Vamesului si a Fariseului (Luca 18) aratā rolul nefast al mîndriei în viata religioasā.

 C.S.Lewis considerā mîndria / invidia ca viciul suprem.
"Mîndria nu aflā plācere în a avea ceva, ci numai în a avea mai mult decît vecinul.
Odatā ce a dispārut elementul competitiv, mîndria dispare.
Toate relele din lume pe care oamenii le atribuie lācomiei sau egoismului sînt rezultatul mîndriei.
Mîndria este dusmānie, nu numai între oameni, ci si fatā de Dumnezeu.
Dumnezeu îti este infinit superior în toate, tu esti neînsemnat în comparatie cu El.
Dacā nu-L cunosti pe Dumnezeu în felul acesta, tu nu-L cunosti deloc pe Dumnezeu!
Apare o întrebare înspāimîntātoare: De ce oameni care sînt rosi de Mîndrie par sā fie foarte religiosi?
Mā tem cā ei se închinā la un Dumnezeu imaginar.
Ei admit teoretic cā nu sînt nimic în prezenta acestui Dumnezeu imaginar,
dar de fapt îsi închipuie tot timpul cā El îi aprobā si îi considerā mai buni decît oamenii de rînd.
Adicā, ei vin cu 1 gram de umilintā imaginarā înaintea Lui, si pleacā cu 1 Kg de mîndrie fatā de semenii lor!
TEST : Ori de cîte ori descoperim cā viata noastrā religioasā ne face sā simtim cā sîntem buni - si mai ales cā sîntem mai buni decît altcineva - putem fi siguri cā în noi lucreazā cineva, numai cā nu este Dumnezeu, ci diavolul!" (C.S.Lewis, Pācatul cel mai mare).

 

 

Zgîrcitul si invidiosul, fabulā de Esop.

Doi vecini s-au dus în fata zeului Jupiter si l-au implorat sā îndeplineascā fiecaruia dorinta lui cea mai arzātoare.
Unul dintre ei era vestit pentru zgîrcenie, iar celālalt era mācinat de invidie.
Pentru a-i pedepsi pentru metehnele lor, Jupiter le-a fāgāduit cā fiecare dintre ei va cāpāta ceea ce îsi doreste, cu conditia ca vecinul sāu sā primeascā de douā ori mai mult.
Cînd a ajuns acasā, omul zgîrcit s-a rugat sā aibā o camerā plinā cu aur. Nici nu si-a încheiat bine rugāmintea, cā dorinta i s-a si împlinit. Cu toate acestea, bucuria lui s-a transformat în supārare cînd a vāzut cā vecinul sāu cāpātase douā camere încārcate cu aur.
A venit rîndul omului invidios sā cearā ceea ce îsi dorea mai mult.
Pentru cā nu suporta gîndul ca altcineva sā aibā parte de vreo  bucurie, el s-a rugat sā-si piardā un ochi, asa încît vecinul sāu sā-si piardā complet vederea.

Morala : Viciile ne sunt chiar ele pedepse.

Archived News

SFD Log In