Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-09-03 at 10.32.20 pm

 Isaac / Iisus  / crestinul.

1. Avraam ascultā porunca divinā si Isaac duce în spate lemnele de jertfā pe munte.
 Cînd Avraam ridicā bratul sā-si junghie copilul, un înger apare si-l opreste - jertfa e crutatā.
Încercarea a trecut, copilul trāieste.
Dumnezeu în Vechiul Testament e îndurātor.

2. În Noul Legāmînt, Hristos nu e numai încercat cînd îsi duce lemnul în spate pe Golgota.
El moare pe cruce si nici un înger nu opreste rāstignirea!
Hristos a murit pentru pācatele mele, ca eu sā trāiesc.

3. Domnul ne cheamā (Marcu 8:34) sā luām lemnul crucii si sā-L urmām:
"Oricine voieste sā vinā dupā Mine,
sā se lepede de sine,
sā-si ia crucea,
si sā-Mi urmeze mie".

La Apostolul de astāzi auzim pe Sf. Pavel:
"M-am rāstignit împreunā cu Hristos;
si nu mai trāiesc eu, ci Hristos trāieste în mine.
Si viata mea de acum în trup, o trāiesc în credinta Fiului lui Dunezeu,
Care m-a iubit si S-a dat pe sine însusi pentru mine. (Galateni 2:20)

 

Archived News

SFD Log In