Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

fantana-150x150Fîntîna bisericii "Sf. Dimitrie" din Brisbane.

 

Samarineanca - "Biserica de la fîntînā"

Tinea de fîntîna lui Iacob în Sihar...
Cu ulciorul grābitā,
din grādina casei, pe lîngā mormîntul lui Iosif,
pe-o cārāruie de-un mileniu bātātoritā...
Psalmii nāmiezii soptindu-i pe cale dupā ardoarea credintei.
Tînāra samarineancā, strāmutatā din Babilon în pāmîntul fāgāduintei,
dezrādācinatā din semintia ei, umbla mult singuraticā.
Deznādājduitā, se apucā de lege ca vita de vie sālbaticā...
În picioare cālcatā de toti trecātorii, hulitā de tot satul,
de-acum se tinea de fîntînā, curātindu-se sā i se vādeascā pācatul,
sā se cufunde, sā o soarbe vînzoala,
de ciutura lacrimii sā se apuce avu îndrāzneala...
Si tot venea, sā se limpezeascā întrînsa, s-o tulbure
ulciorul în Murmure. (Ioan Alexandru).

Notā explicativā.
Iacob (2006 înainte de Hristos) este nepotul lui Avraam (2166 î.H), strāmutat din zona Irakului de azi în Palestina.
Avraam a primit Sfînta Treime la stejarul lui Mamvri.
Dumnezeu îi schimbā numele lui Iacob (vicleanul) în Israel (omul lui Dumnezeu).
Iacob a avut 12 copii (cei 12 patriarhi, întemeietorii celor 12 triburi ale poporului evreu).
Iosif este unul din copiii lui Iacob, care ajunge ministru faraonului în Egipt la anul 1915 î.H.
Urmeazā robia din Egipt si salvarea evreilor prin Moise (1446 î.H.) si stabilirea evreilor în Palestina.
În anul 722 î. H. cade Israel (regatul de nord). Daniel e captiv în Babilon în 605 i. H.
În anul 586 î. H. cade Iuda (regatul de sud).
Împāratul Nabucodonosor (+ 562 î. H.) duce robi evrei în Babilon si aduce în locul lor 5 triburi pāgîne din Babilon în provincia Samaria.
Religia ebraicā îsi pierde puritatea în Samaria (cei 5 bārbati la care face aluzie Domnul Hristos în convorbirea cu femeia samarineancā).
Numele femeii samarinence e Fotinia (luminātoarea)
Ea a fost martirizatā prin aruncare într-o fîntînā pārāsitā la Roma, pe vremea împāratului Nero.

 

 

 

 

Archived News

SFD Log In