Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

  • Screen Shot 2020-09-02 at 10.57.16 pm
  • Costā mult sā-L urmām pe Hristos, dar si mai mult sā nu ...

De la  Avva (pārintele) Antonie, citire...

Venit-au fraţii, dar ajunşi la el, se tot codeau şi nu găseau cuvinte...
Şi-a zis bătrînul: - “Răsuflaţi niţel,
că face bine-adusului aminte!”.
Aceia îl priveau cu ochii mari, şi încîntaţi să-i fie aşa de-aproape,
şi ispitiţi să-l pună la cîntar, cu-n gînd viclean clipindu-le pe pleoape.
Sfiala lor părea cumva să-i doară, umbriţi de el, dar şi geloşi de sine –
şi-un drac sprinţar, cu coada lui uşoară, juca de zor în poala lunii pline...
Şi-ntr-un tîrziu: - “Venim anume, avvă, să-ţi cerem un cuvînt de mîntuire”,
se-ncumetă, dregîndu-şi vocea gravă, să zică unul, mai scorţos din fire.
- “De ştiţi Scriptura, de ajuns vă este, căci nu-i cuvînt de dînsa mai presus”,
grăi bătrînul, cu privirea peste pustia oarbă. Şi mai mult n-a spus.
- “Dar noi, părinte, şi din gura ta vrem s-auzim deplina-nvăţătură!”,
sări atunci şi cel ce arăta a fi mai mic de ani ca de statură.
 Priví la el bătrînul, cumpănind, şi-apoi: - „La Evanghelie mă-nvaţă
şi celălalt obraz să îl întind, de mă loveşte unul peste faţă”.
Aceia tresăriră şi-ntre ei privindu-se: - „Ne fie cu iertare”,
grăiră ca-ntr-un singur glas toţi trei,"dar noi de asta nu sîntem în stare!”.
- „De asta nu puteţi, atunci măcar lovirea s-o-nduraţi fără crîcnire”,
urmă bătrînul, pe un ton amar, dar nepărînd ca vorba lor să-l mire.
- „Nici asta nu putem!”, grăiră-aceia. - „De nici de-atît n-aveţi putinţă voi,
măcar, spre-a nu preface-n foc scînteia,nu-ntoarceţi lovitura înapoi”.
- „Nici asta nu putem!”. Şi lung tăcură. Iar avva-atunci, cătînd spre ucenic:
- „Mai bine fă-le o leacă de fiertură, că-s slabi şi poate se-ntăresc un pic!”.
Şi-apoi le zise-acelora: - „Păi dacă putere nu-i, nici voie-n cele bune,
nimic şi nimeni n-are ce să facă, ci-aici e rost de multă rugăciune...”
Din danţul lui lunatic şi uşure,
stătu sprinţarul drac, iar împrejur,
pe-ntinsul nesfîrşit al pietrei sure, doar umbra avvei mai prindea contur.
(Rāzvan Codrescu, Crucile Pustiei, Christiana 2010)

 Archived News

SFD Log In