Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Elijah-150x150

UN OM DE LA MUNTE ( Din Tesba Galaadului). " LOVE ALL, TRUST A FEW, DO WRONG TO NONE" (WILLIAM SHAKESPEARE)

'Ilie urāște minciuna, fāțărnicia si nedreptatea și nu stie ce-s alea: slābiciunea, compromisul, eufismele, frazele mieroase si expresiile in doi peri.
Împilarea, asuprirea, samavolnicia, fātārnicia mai ales îl scot din sārite.
Izabela nu e numai o nemernicā, o jefuitoare, o dusmancā a poporului, ci si o mincinoasā fārā seamān, o ipocritā inveteratā care se vrea ceea ce nu este si se dā drept ce nu s-ar cādea mācar sā îndrāzneascā a gîndi. Spre a-l spolia, si nenoroci pe bietul nevinovat Nabot ai a-i rāpi via si pāmîntul, aceastā falsā cuvioasā ordonā sā se tinā post înaintea depunerii unor mārturii mincinoase, împerechind astfel nelegiuirea cu luarea în batjocurā a unui obicei sacru si fācîndu-o, ticāloasa si netrebnica, pe mironosita si pe sfînta.
Capcana aceasta urzitā împotriva lui Nabot - spre a-l lipsi de pāmîntul lui strāmosesc, de sfoara lui de vie, de peticul lui de tarā - premeditatā, organizatā, grijuliu si amānuntit mesteritā, strādania aceasta de a conferi unui act de silnicie aspect respectabil si legalitate nu poate sā nu irite pînā în adîncul rārunchilor pe un om din fire rānit de ce este fātuialā, perfidie, mascarā.
Esential la Ilie este purtarea fatā de mincinosi, rāi, asupritori si nelegiuiti de tot felul.
Mereu glāsuieste deschis si dur, mereu crede neclintit in dreptate si intr-un Dumnezeu pedepsitor si fārā pārtinire.
Nu stie de crutare, de glumā, de îngāduintā: focul sā vā ardā, cîinii te vor mînca!
Acesta este stilul si, o stim de la  Buffon si de la Blaga, reprezintā sinea însāsi a omului'.
(Nicolae Steinhardt, Dāruind vei dobîndi).

Archived News

SFD Log In