Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2019-08-17 at 5.10.33 pm

  "Sārutul de la Poarta de Aur".

 

Nasterea.

N-au fost māslini, nici dafini, nici smochini...
Pāmîntul sfînt nu e al Galileii -
La noi e Nazaretul, Ioachim
De pe pridvor priveste Rîul Doamnei.

Stā mosul alb în portul de la tarā
Dar sufletul întrînsul e catran,
Cāci Domnul n-a voit copii sā aibā
Si oamenii cu rîs l-au judecat.

Stā Ioachim si-n sufletu-i se roagā
Ca-ntr-un pustiu de piatrā si nisip.
Închinā Domnului viatā dreaptā,
Jertfeste ce-a arat si ce-a sādit.

                      *
Cu furca-n brîu mergi, Ano, în livadā
Sā-ti pascā pomisorii albi din mîini
Ca miei priori nāscuti în primāvarā,
Plîngînd cā nu esti mamā, ca sā-i mîngîi.

Sub un māslin în floare, te aseazā -
Un cuib de granguri cîntā pe un ram.
Te roagā, Ano, Domnului, cāci iatā
De-o floare pomu-n Rai s-a scuturat.

Prin nori de-argint petala se coboarā;
Cu umbra-n cruce cade un lāstun -
Si casa ta, Ioachim, e albā
De binecuvîntarea unui prunc. (Ion Pilat, Povestea Maicii Domnului)

Un înger apare simultan celor doi soti si le vesteste bucuria cā vor avea un copil.
Cei doi se întîlnesc si se îmbrātiseazā la poarta cetātii, eveniment cunoscut sub numele de "Sārutul de la Poarta de Aur".

 

2. La Apostolul de astāzi auzim expresia :"Fāptura cea nouā" (Galateni, 6:15)
Aceastā expresie este ecoul convorbirii Domului Iisus cu Nicodim:
" De nu se va naste cineva de sus, nu va putea sā vadā Împārātia lui Dumnezeu" (Ioan 3:3),
si  iarāsi:
" De nu se va naste cineva din apā si din Duh, nu va putea intra in Împārātia lui Dumnezeu" (Ioan 3:5).

'Crestinul este om si i se cere sā fie Dumnezeu;
A fost creat curat si e murdar;
Trebuie doar sā se întoarcā la ceea ce a fost menit a fi.
Altfel spus, el trebuie sā lupte pentru a deveni ceea ce este' (Nicolae Steinhardt)

Archived News

SFD Log In