Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

The Coup de Lance

Sensul Rāstignirii - Iertare numai pentru pācātosi!


"Crestinismul nu are sens pînā nu realizezi Legea Moralā.
Crestinismul cere omului sā regrete pācatul si îi promite iertarea si nu are nimic de spus omului care nu are pācat si nu are nevoie de iertare.
Deabia dupā ce ai realizat cā existā o Lege Moralā realā si o Putere în spatele ei, si cînd ai realizat cā tu ai cālcat Legea Moralā si ai ajuns într-o pozitie gresitā fatā de acea Putere, atunci si numai atunci, Crestinismul are sens.
Numai cînd stii cā esti bolnav asculti de doctor.
Cînd vei realiza cā pozitia noastrā e disperatā vei întelege explicatia crestinā despre cum am ajuns în aceastā stare de a urî si a iubi bunātatea în acelasi timp. Vei întelege cum Dumnezeu poate fi acea Minte impersonalā în spatele Legii Morale si totusi o Persoanā.

Vei întelege cā Legea pe care eu si tu nu o putem împlini, a fost împlinitā în numele nostru, cum Însusi Dumnezeu a devenit om ca sā scape pe om de dezaprobarea lui Dumnezeu" (C.S.Lewis, Mere Christianity).

Archived News

SFD Log In