Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

urmarea-150x150

 

Loialitate față de Hristos (Marcu 8:34).
Domnul Hristos îi provoacă pe toți credincioșii la ucenicie autentică și angajament total față de Sine, prin renunțarea la sine și acceptarea crucii suferinței, chiar pînă la sacrificiul vieții însăși.

 

„Cine dorește să-și salveze viața, o va pierde... o va salva”.
Aceasta este o expresie a ambivalenței vieții și a destinului ei contrastant.
Viața văzută ca o simplă existență pământească centrată pe sine și trăită în negarea lui Hristos sfârșește în distrugere, dar când este trăită în loialitate față de Hristos, în ciuda morții pământești, ajunge la plinătatea vieții.

 

 

Loyalty to Christ (Mark 8:34).
Jesus challenges all believers to authentic discipleship and total commitment to Himself through self-renunciation and acceptance of the cross of suffering, even to the sacrifice of life itself.

"Whoever wishes to save his life will lose it ... will save it".
This is an expression of the ambivalence of life and its contrasting destiny.
Life seen as mere self-centered earthly existance and lived in denial of Christ end in destruction, but when lived in loyality to Christ, despite earthly death, it arrives at fullness of life.

Archived News

SFD Log In