Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-02-23 at 9.59.07 pm

"Nici dacā Lazār va învia din morti, nu vor crede" (Luca 16:31)

O înviere ce va duce la moartea Domnului!
Învierea lui Lazār a fost o loviturā grea la adresa saducheilor, sectā religioasā care nu credea în învierea sufletului:
"Atunci arhiereii si fariseii au adunat sinodul si ziceau: Ce facem, cā omul acesta face multe minuni?;
dacā-l lāsām asa, toti vor crede în el si vor veni Romanii si ne vor lua locul si neamul..."

Este momentul cînd Caiapha, un saducheu, care în anul acela era arhiereu (Ioan 11:49)  în plin Sinod ridicā vocea si spune:
"Nu stiti nimic; nici nu gînditi cā de folos ne este sā moarā un om pentru popor, iar nu tot neamul sā piarā.
Dar pe aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al acelui an, a profetit cā Iisus avea sa moarā pentru neam - si nu numai pentru neam, ci si ca sā adune  pe fiii lui Dumnezeu cei împrāstiati (toate neamurile pāmîntului)".
Caiafa a convins Sinodul sā punā la cale uciderea Domnului.

"De aceea Iisus nu mai umbla pe fatā printre iudei, ci a plecat de acolo întru-un tinut aproapre de pustie, într-o cetate numitā Efraim" (Ioan 11:54).
Este oare posibil ca Nicodim, un membru al Sinodului si prieten în ascuns al Mîntuitorului, sā-l fi avertizat  pe Domnul Hristos despre complot?.

 

Archived News

SFD Log In