Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-05-05 at 6.36.24 pm

Logodna Ratiunii Umane cu Adevārul Hristos

 

Ioan Botezātorul afirmā:
"Nu sînt eu Hristosul, ci sînt trimis înaintea Lui.
Cel ce are mireasā este mire, iar prietenul mirelui,
care stā si ascultā pe mire, se bucurā cu bucurie mare de glasul lui" (Ioan 3:28-29).

În acest context de nuntā, cu mire, mireasā si prietenul mirelui,
întîmplarea de la Fîntîna lui Iacob (Ioan 4) apare ca modelatā pe scena 'logodnei' din Facere cap 29,
unde Iacob întîlneste pe Rahela, scenā bine cunoscutā audientei ebraice.
Scena de la Fîntîna lui Iacob poate fi  consideratā ca o descriere a logodnei ratiunii umane cu Adevārul Hristos,
un discurs al Apei Vii, urmat de un discurs al Pîinii Vietii, în Ioan cap 6.

În traditia ortodoxā, desi numele femeii care vorbeste cu Domnul Hristos nu e mentionat,
mai tîrziu este cunoscutā sub numele de Fotinia (Luminātoarea), pentru cā a adus pe multi la 'lumina credintei'
si e supranumitā 'întocmai cu apostolii'.
În timpul împāratului Nero, a fost torturatā pentru credinta în Domnul Hristos si a suferit martiraj,
fiind aruncatā într-o fîntînā pārāsitā.
Este pomenitā in a patra duminicā dupā Înviere.

Archived News

SFD Log In