Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-06-17 at 9.38.48 pmBISERICA  DIN TESALONIC.

Dacā scrisorile Apostolului Pavel ar fi puse în ordine, prima ar fi Scrisoarea cātre Galateni, urmatā de cele cātre Tesaloniceni.
Sf. Pavel a infiintat biserica din Tesalonic în a doua sa cālātorie misionarā.
Capitolul 17 din Faptele Apostolilor descrie o visiune a Apostolului Neamurilor în care cineva din regiunea Macedoniei cere ajutor.
Sf Pavel îsi schimbā planul de cālātorie si se aventureazā în Macedonia, poposeste în Filipi, primul oras mai mare în regiune, iar apoi urmeazā drumul roman cel mai important, care duce direct în Tesalonic.
Dupā obicei, Sf Pavel începe sā propoveduiascā in sinagogile evreiesti cu simplul mesaj: ceea ce Vechiul Testament a învātat despre Mesia, suferinta Lui si învierea, toate s-au împlinit în Iisus Hristos. Mesajul a fost primit de multi evrei, romani si cîteva doamne bogate din Tesalonic. Alti evrei au initiat o revoltā care a avut drept rezultat expulzarea Sf Pavel din oras, înainte de a-si duce la bun sfîrsit predica.
Din Tesalonic, Sf Pavel cālātoreste la Berea. Îngrijorat de soarta crestinilor lāsati în urmā, el trimite pe Timotei în Tesalonic.
Timotei se reîntîlneste cu Sf Pavel în Corint. Ca rāspuns la vestile aduse de Timotei, Sf Pavel stā la masā si scrie prima  Scrisoare cātre Tesaloniceni.
"Bucurati-vā întotdeauna, rugati-vā neîncetat, multumiti întru toate... Duhul sā nu-l stingeti, profetiile sā nu le distretuiti..."( cap 5:16).
Grija apostolului are un ton pārintesc, fārā amenintāri; el conduce prin inspiratie si convingere, nu prin dominatie si control.
Sf apostol Pavel este modelul pentru oricine tinde sā conducā în Bisericā.

Archived News

SFD Log In