Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

fiul

INIMĀ FUGARĀ,  Marius Iordāchioaia.

 

E noapte tîrziu; merge tācut pe marginea drumului;
inima lui fugarā îl trage pe cîmp, tot mai departe
de soseaua unde farurile masinilor
orbesc sālbāticiunile si le strivesc de asfalt

cāci tocmai a pārāsit orasul
ale cārui lumini orbesc sufletele si le strivesc
în rumoarea ce face aerul
mai negru si mai dur ca asfaltul...

ar vrea sā se odihneascā... si iatā
o troitā cu o candelā aprinsā!
îsi face cruce si se întinde alāturi
cîteva lacrimi curg de pe obraz în iarbā,

cînd deodatā,
inima se desface ca un crin al Împārātiei si
ca în ziua Facerii lui, cîmpul miroase coplesitor
a Dragoste...

 

In duminica de astāzi, Biserica ne-a pus înainte drumul vietii în perspectivā:

Nasterea
- Maica Domnului, a împlinit cele 40 de zile de lāuzā de cînd a nāscut în pesterā, pe paie reci, fārā moasā sau ajutor.
Merge la bisericā.
Preotul roagā pe Dumnezeu sā vindece durerile de orice fel ale leuzei si sā opreascā furtuna hormonalā care a declansat nasterea.
Maica Domnului, la rîndul ei,  se roagā pentru toate mamele ce nasc si cresc copil.
Pretul nasterii si al cresterii unui copil este 'sabia ce va trece prin sufletul tāu de mamā', zice Simeon.

- Copilāria
Pruncul Hristos este închinat la altar si doi pui de porumbel se înaltā la cer de pe altar.
Domnul Hristos îngijeste de toti copiii si le dā sā se joace cu cheile împārātiei Lui - 'a unora ca acestia este Împārātia Cerurilor'

- Tineretea
Pilda 'Fiului risipitor', timp de furtunā, cu pācatele tineretii si ale nestiintei ne zugrāveste dragostea lui Dumnezeu pentru om.
Iisus, Pāstorul cel Bun, lasā cerul, cum lasā pāstorul cele 99 de oi de la stînā, si vine pe pāmînt sā caute oaia cea pierdutā, adicā  pe omul rātācit.

- Bātrînetea, 'haine grele'
Nu bātrînul Simeon tine pe Hristos în brate, ci Hristos îl tine în viatā;
pentru cā Simeon cere eliberarea din viata aceasta, dupā împlinirea fāgāduintei.
'Acum elibereazā pe robul Tāu Stāpîne...'

Archived News

SFD Log In