Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-10-06 at 2.54.49 pm

Tînārul îi cere Domnului Hristos să-l confirme, nu să-l trimitā mai departe... (Luca 18:18)

Îndrumātor pentru tineri:

- Fie-ţi milă de alţii : trăieşte frumos, învaţă mult, creează bine. Alţii au nevoie de împlinirea ta la fel de mult ca tine.
- Cînd un tînăr creşte frumos, iese parcă din strîmbătate o întreagă lume!
- Cum să-i convingi pe tineri că-i aşteaptă vreo 30-40, chiar 50 de ani, înăuntrul cărora se pot pregăti spre a face ceva din isprava obscur dorită?
- Orice sfat dat cuiva apropiat e impur: te priveşte şi pe tine. Dar trebuie să-l dai, dacă trimite mai departe pe celălalt; dacă-l sporeşte.
- Oamenii îţi cer să-i confirmi, nu să-i trimiţi mai departe.
- Autoritate are cel care te sporeşte, te adevereşte, ca mama pe copil, profesorul pe elev, sufletul — corpul.
- De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decît cel care te învaţă să înveţi.
- Totul se reduce la a te muta şi a muta pe ceilalţi dintr-o prepoziţie în alta:
oamenii sînt sub, cu, lîngă (însoţitori ai altora), pentru,
înaintea, îndărătul, fără, peste, faţă de şi, fireşte, în. Trebuie trecuţi întru.
- Nu există bucurie adevărată dacă nu e şi a altora.
Dacă nu-ţi spun ceilalţi: "fiecare simte că se măreşte familia sa", dragostea ta a fost oarbă. (Constantin Noica, Carte de Întelepciune)

 

Screen Shot 2020-11-25 at 8.36.11 am

La 1 Decembrie, de ziua României.

De învăţat înveţi multe şi de la toţi.
Dar profesor nu e decît cel care te învaţă să înveţi...

Ioan Botezātorul, privindu-L pe Iisus, care trecea, a zis: Iatā Mielul lui Dumnezeu.
Andrei lasā pe învātātorul Ioan Botezātorul si cere Domnului Hristos sā-i arate  locuinta si rāmîne la El o zi.
Apoi îi spune fratelui Petru :"Am aflat pe Mesia", si-l duce în fata Domnului (Ioan 1:36).
Apostolul Andrei a învātat sā învete, si ne-a adus si nouā românilor cunostinta.

La multi ani române!
La multi ani tuturor celor ce poartā numele celui întîi chemat, Andrei!

Archived News

SFD Log In