Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

A fost moartea lui Iisus o farsă, iar învierea lui o păcăleală?
Rāspuns : Gradul ridicat de stres psihologic din Grădina Ghetsimani a provocat o eliberare de substanțe chimice care au spart capilarele din glandele sudoripare și au eliberat sânge în transpirație - hematidroză - făcând pielea să fie extrem de fragilă atunci când Iisus a fost biciuit.
Biciuirea romană era teribil de brutală, constând din 39 de lovituri de bici - curele de piele împletite cu bile de metal țesute în ele. Spatele era atât de zdrobit încât o parte a coloanei vertebrale era uneori expusă de tăieturile adânci. Lacerațiile rupeau mușchii scheletici de bază și produceau panglici de carne sângerândă. Mulți mureau din cauza acestui tip de bătaie înainte de a fi crucificati din cauza pierderii de sânge - șoc hipovolemic - care provoca leșin și colaps.
Iisus nu a putut supraviețui rigorilor îngrozitoare ale crucificării, cu atât mai puțin ranei adînci care i-a străpuns plămânul și inima.
Ideea că el a leșinat cumva pe cruce și s-a prefăcut că este mort nu are nicio bază.
Călăii romani au fost sumbru de eficienți!
Chiar dacă Iisus ar fi supraviețuit cumva torturii, starea lui îngrozitoare nu ar fi putut inspira niciodată o mișcare mondială bazată pe premisa că a triumfat glorios asupra mormântului. (Dr. Alexander Metherell, Jurnal de psihologie și biofizică.)

Q : Was Jesus' death a sham and his resurection a hoax?
A : The high degree of psychological stress in the Garden of Gethsemane caused a release of chemicals that broke the capillaries in the sweat glanda and released blood into sweat - hematidrosis - setting up the skin to be extremely fragile when Jesus was flogged.
Roman flogging was terribly brutal, consisting of 39 lashes of a whip of braided lether thongs with metal balls woven into them. The back would be so shredded that part of the spine was sometimes exposed by the deep cuts. The lacerations would tear into the underlying skeletal muscles and produce quivering ribbons of bleeding flesh. Many people would die from this kind of beating before they could be crucified due to loss of blood - hypovolemic shock - causing faintings and collapse.
Jesus could not have survived the gruesome rigors of crucifixion, much less the gaping wound that pierced his lung and heart. The idea  that he somehow swooned on the cross and pretended to be dead lacks any evidential basis.
Roman executoners were grimly efficient!
Even if Jesus somehow lived through the torture, his ghastly condition could never have inspired a wordwide movement based on the premise that he gloriously triumphed over the grave. (Dr AlexanderMetherell.)

Archived News

SFD Log In