Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Scan 140030026 Iordan

Botezul Celui ce nu are pācat.

"Ce vrea oricine? Sā îmbrātiseze aceea ce îl îmbrātiseazā:
- un fizician sā fie fizica,
- un poet poezia,
- asa cum Iisus a tins sā fie Fiul Omului, omul!" (C. Noica)

De ce S-a botezat cel fārā de pācat?
Prin botezul cu Duh Sfînt (Marcu 1:8), Hristos va crea un nou popor al lui Dumnezeu.
Dar mai întîi El se "identificā" cu poporul lui Israel prin supunerea sub mîna lui Ioan si aratā participare la pocāintā si suportarea pedepsei lui Adam prin jertfa Crucii.

Archived News

SFD Log In