Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-07-07 at 7.56.10 pm

 

Duminica femeii gîrbove : Lupta împotriva răului.
Fă din rugăciune viața ta și din viața ta o rugăciune!
„Această fiică a lui Avraam, pe care Satana a legat-o de optsprezece ani...” (Luca 13:16)
Afecțiunea și infirmitatea sunt luate ca dovezi ale stăpânirii lui Satana asupra umanității.
Lucrarea de vindecare a Domnului dezvăluie smulgerea treptată de la Satana a controlului asupra umanității și stabilirea împărăției lui Dumnezeu.
Sfântul Ap.Pavel descrie pregătirea creștină ca și echipamentul soldatului roman care-l păzea în închisoare în Roma.
"Luați-vă puterea de la Domnul!
Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor rele.
Îmbrăcați armura lui Dumnezeu, ca să rezistați în ziua rea ​.
Strîngeți centura adevărului,
dreptatea ca un pieptar,
iar picioarele gata pentru Evanghelia păcii.
Credința ca un scut, coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Roagați-vă tot timpul!
Rugați-vă și pentru mine, ambasadorul Evangheliei în lanțuri la Roma!” (Efeseni 6:10).

 

 The Sunday of the Crippled Woman : The battle against Evil.
Make prayer your life, and your life a prayer!
"This daughter of Abraham, whom Satan has bound for eighteen years..." (Luke 13:16)
Affiction and infirmity are taken as evidence on Satan's hold on humanity.
The healing ministry of Jesus reveals the gradual wresting from Satan of control over humanity and the establishment of God's kingdom.
St. Ap.Paul describes the Christian readiness in terms of the equipment of Roman soldier who was guarding him in prison in Rome .
"Draw your strength from the Lord and from His mighty power.
For our struggle is not against flesh.
Put on the armor of God and hold your ground.
Buckle the belt of truth,
have the breastplate of righteousness, your feet fitted in readiness for the Gospel of Peace.
In all circumstances, hold faith as shield .
The helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God.
Pray all times!
Pray also for me, the Gospel's ambasador in chains in Rome!" (Ephesians 6:10).

 

 

Archived News

SFD Log In