Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

lumea in cearaDumnezeu este dragoste.

"Crestinii cred cā viata, activitatea dinamicā a dragostei este caracteristica vesnicā a lui Dumenzeu, care a si creat toate. Dumnezeul crestinilor nu este ceva static, ci o activitate dinamicā si pulsatilā, viatā, ceva ca o dramā.
Între oameni, cînd se adunā laolaltā în familie, club sau organizatie, se poate vorbi de un "spirit" al acelei familii sau organizatii. Indivizii, membrii cînd sînt împreunā, dezvoltā o formā particularā de a vorbi si a se comporta, pe care nu o au cînd sînt singuri - o personalitate comunā.
Dumnezeu este Unul în Treime.
Ceea ce rezultā din unirea vitalā a Tatālui cu Fiul este o Persoanā realā, a treia Persoanā a Sfintei Treimi, numitā Sfîntul Duh sau Duhul lui Dumnezeu.
În viata crestinā, tu nu te uiti la El, El actioneazā prin tine: Tatāl este în fata ta, Fiul este lîngā tine ajutîndu-te sā te rogi, încercînd sā te transforme într-un nou fiu, iar a treia Persoanā este ceva în tine sau în spatele tāu.
Dumnezeu este iubire, o iubire care lucreazā prin oameni, în special prin întreaga comunitate crestinā = biserica"(C.S. Lewis).

Archived News

SFD Log In