Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-06-23 at 8.43.34 pm

24 iunie: Nașterea lui Ioan.
„Ce va fi, deci, acest copil?”. În fiecare copil, o lume întreagă încearcă să facă bine.

Cântarea lui Zaharia: Dragă copil, mai tânărul Eu…
„Și tu, copile, vei fi profet al Celui Prea Înalt,
căci vei merge înaintea Domnului ca să-i pregătești căile,
pentru a da poporului său cunoașterea mântuirii
prin iertarea păcatelor lor,
din pricina milei duioase a Dumnezeului nostru,
prin care ne va vizita răsăritul de sus,
Ca să strălucească asupra celor ce stau în întuneric și în umbra morții,
să ne călăuzească picioarele pe calea păcii” (Luca 1:67)

24 June :The birth of John.
"What, then, will this child be?". In every child, a world makes an attempt at good.

The canticle of Zechariah: Dear child, younger Me.
"And you, child, will be called prophet of the Most High,
for you will go before the Lord to prepare his ways,
to give his people knewledge of salvation
through the forgiveness of their sins,
because of the tender mercy of our God
by whichthe daybreak from on high will visit us,
to shine on those who sit in darkness and death's shadow,
to guide our feet into the path of peace" (Luke 1:67)

Archived News

SFD Log In