Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2024-01-27 at 4.05.43 pmDuminică 28 ianuarie.

 

Pilda nunții Fiului de Împārat(Matei 22).

„Oare prietenii mirelui postesc cât timp este El încă cu ei, a întrebat Iisus?
Nici un pic; ei se bucură de fiecare clipă a șederii Lui.
Eu sunt mirele și acestea sunt orele mele de sărbătoare.
Lasă-mi prietenii să fie fericiți cu Mine pentru puțin timp în care suntem împreună.
Va fi timp suficient pentru gânduri solemne după ce voi fi plecat.”
Aceasta era propria Sa imagine despre Sine - un mire.
Centrul și sufletul unei existențe glorioase; un aducător de vești atât de minunate,
că cei care le-au primit să fie marcați de strălucirea lor ca de o insignă... (Bruce Barton).
 

 

The Parable of the Wedding Feast of the Son of King (Matthew 22).
"Do the friends of the bridegroom fast while He is stll with them, asked Jesus?
Not a bit of it; they injoy every moment of His stay.
I am the bridegroom and these are my hours of celebration.
Let my friends be happy with Me for the little while that we are together.
There will be plenty of time for solemn thoughts after I am gone."
This was His own picture of Himself - a bridegroom.
The center and soul of a glorious existence; a bringer of news so wonderful,
that those who received it should be marked by their radiance  as by a badge... (Bruce Barton).

Archived News

SFD Log In