Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

272796283 3254168198184541 7137871217211113297 n

Duminica a 32-a dupā Rusalii, a lui Zaheu (Luca 19) si Sfintii Trei Ierarhi

 Mai întâi încetează să jefuiești pe alții și apoi dă bani cerșetorilor.

Trebuie să-ți împiedici mâinile să fure și numai atunci poți să-i sprijini pe alții, pentru că cu aceeași mână jefuim pe cineva și răsplătim pe altul, dând săracilor banii pe care i-am luat de la cei și mai săraci.
Cel mai bun exemplu al cruzimii vieții unui bogat este efortul său de a deveni virtuos (Tolstoy)
 
 
First stop robbing others and then give money to beggars.
You have to stop your hands from stealing and only then can you support others, because with the same hand we rob someone and reward another, giving the poor the money we took from the poorest.
The best example of the cruelty of a rich man's life is his effort to become a virtuoso (Tolstoy).
 
273025227 3254354874832540 270499161261751359 n
 
30 Ianuarie
Cei Trei Ierarhi din creștinismul răsăritean se referă la Vasile cel Mare (cunoscut și sub numele de Vasile din Cezareea), Grigorie Teologul (cunoscut și sub numele de Grigore de Nazianz) și Ioan Gură de Aur.
Ei au fost episcopi puternic influenți ai bisericii timpurii, care au jucat roluri esențiale în conturarea teologiei creștine.
În creștinismul răsăritean sunt cunoscuți și sub numele de cei trei mari Ierarhi și învățători ecumenici, în timp ce în catolicismul roman, cei trei sunt onorați ca Doctori ai Bisericii.
Cei trei sunt venerați ca sfinți în ortodoxie, catolicism, anglicanism și alte biserici creștine.
 
January 30
The three hierarchs of Eastern Christianity refer to Vasile the Great (also known as Vasile of Caesarea), Gregory Theologian (also known as Grigore of Nazianz) and John Chrysostom (Golden Tongue).
They were heavily influential bishops of the early church, who played essential roles in shaping Christian theology.
In Eastern Christianity, they are also known as the three great hierarchs and ecumenical teachers, while in Roman Catholicism, the three are honored as Church Doctors.
The three are worshiped as holy in Orthodoxy, Catholicism, Anglicanism and other Christian churches.
 

Archived News

SFD Log In