Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-01-08 at 8.10.59 pm

9 Ianuarie - Duminica dupā Botez.

Începutul propovāduirii : "Pocāiti-vā! = Întoarceti-vā!" (Matei 4:17).

"Sensul vietii constā în împlinirea vointei Tatālui, adicā ceea ce a dat El sā se întoarcā la El.
Dupā cum pāstorul lasā toatā turma si se duce sā caute oaia cea rātācitā,
si dupā cum o femeie întoarce totul pe dos pentru un ban rātācit,
tot astfel se descoperā si lucrarea Tatālui prin aceea cā atrage la El cele ale sale.
Adevārata viatā se descoperā doar în faptul cā cele pierdute se întorc la ale lor,
cā cele adormite se trezesc.
Oamenii care au viata cea adevāratā si s-au întors la izvorul lor, nu pot sā ia seama la cine este mai bun sau mai rāu, ci, pārtasi la viata Tatālui, pot doar sā se bucure de întoarcerea celui pierdut la Tatāl". (Tolstoy)

 

Archived News

SFD Log In