Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-08-19 at 6.34.31 pm
Prinț și a Cerșetor, în versiunea Evangheliei.
Iisus este un prinț cu sânge albastru, cu o dorință arzătoare de a vedea adevărata umanitate, care și-a schimbat hainele cu un tânăr cerșetor.
Acest lucru s-a terminat tragic când Prințul zdrențuit este aruncat din oraș pentru a muri.
Moștenirea Lui este: „Iartă din inima ta pe fratele tău” (Matei 8:35).
De acum înainte Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor și toți sunt copiii Lui și noi suntem frați.
Această Putere foarte periculoasă a fost lăsată să rătăcească prin lume și să modifice dramatic viața socială.
The Prince and the Pauper, in the Gospel version.
Jesus is a blue-blooded prince with a burning desire to see true humanity who traded clothes with a young beggar.
This ended tragically when the ragged Prince is thrown out of the city to die.
His legacy is: "Forgive your brother from your heart" (Matthew 8:35).
From now on God is the Father of all men and all are His children and we are brothers.
This very dangerous power has been allowed to roam the world and dramatically alter social life.

Archived News

SFD Log In