Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-06-28 at 9.29.33 pm

Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Sf. Apostol Pavel, fierbinte rugātor pārinte:
"Nu încetām sā ne rugām pentru voi si sā cerem
sā vā umpleti de cunostinta voii Lui,
întru toatā întelepciunea si priceperea duhovniceascā, 
sā umblati cu vrednicie întru Domnul, plācuti Lui întru toate,
aducînd roadā în orice lucru bun si sporind în cunoasterea lui Dumnezeu.
Întāriti fiind cu toatā puterea, dupā puterea slavei Lui,
spre toatā stāruinta si îndelunga rābdare,
sā multumiti cu bucurie Tatālui celui ce ne-a învrednicit pe noi
sā luām parte la mostenirea sfintilor, întru luminā (Coloseni 1:9).

 

St. Ap. Pavel, a prayerful concerned leader:
"We do not cease praying for you and asking that
you may be filled with the knowledge of His will
through all spiritual wisdom and understanding,
to live in a manner worthy of the Lord, so as to be fully pleasing,
in every good work bearing fruit and growing in the knoledge of God,
strengthened with every power, in accord with His glorious might,
for all endurance and patience,
with joy giving thanks to the Father,
who has made you fit to share in the inheritance of the holy ones in light" (Colossians 1:9)

Sf. Apostol Petru, omilie adresatā celor noi botezati:
" Dacā vorbeste cineva, cuvintele lui sā fie ca ale lui Dumnezeu;
dacā slujeste cineva, slujba lui sā fie ca din puterea pe care o dā Dumnezeu,
pentru ca întru toate Dumnezeu sā se slāveascā prin Iisus Hristos,
cāruia Îi este slava si stāpînirea în veci. Amin" (1 Petru, 4:11)

 

St. Ap. Peter, a homily addressed to the newly baptised: "Whoever preaches, let it be with the words of God; whoever serves, let it be with the strength that God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong glory and dominion forever and ever. Amen"  (1 Peter 4:11).

La multi ani cu sānātate celor ce poartā numele Sfintilor Apostoli Petru si Pavel!

Archived News

SFD Log In