Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

 

Screen Shot 2023-04-15 at 6.40.13 am

 

Omilia de Paști a Sfântului Apostol Pavel:
„Curățiți drojdia veche,
ca să deveniți un aluat proaspăt,
în măsura în care sunteţi azimi.
Căci mielul nostru pascal, Hristos, a fost jertfit.
De aceea să sărbătorim sărbătoarea,
nu cu drojdia veche, drojdia răutății și a vicleșugului,
ci cu azimele sincerității și adevărului” (1 Corinteni 5:7)

 

Moartea lui Hristos, adevărata sărbătoare a Paștelui,
este urmată de viața comunității creștine, marcată de noutate, puritate și integritate.
Sf. Pavel a scris-o în jurul Paștelui, anul 51 d.Hr. din Efes: „Voi rămâne în Efes până la Rusalii”. (1 Corinteni 16:5).
Aceasta este o mică omilie de Paște, cea mai veche din literatura creștină.
 

 

Easter Homily of St. Apostle Paul:

"Clear out the old yeast,
so that you may become a fresh batch of dough,
inasmuch as you are unleavened.
For our paschal lamb, Christ, has been sacrificed.
Therefore let us celebrate the feast,
not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness,
but with the unleavened bread of sincerity and truth" (1 Corinthians 5:7)

Christ's death, the true Passover celebration,
is followed by the life of the Christian community, marked by newness, purity, and integrity.
St Paul may have been writing it around Passover time year 51 AD from Ephesus:
"I shall stay in Ephesus untill Pentecost". (1 Corinthians 16:5).
This is a little Easter homily, the earliest in Christian literature.

Archived News

SFD Log In