Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-10-12 at 8.10.22 pm

Semānātorul Împārātiei (Matei 13). 

"Împārātia lui Dumnezeu este înlāuntrul vostru"( Luca 17:21).

"Împārātia lui Dumnezeu nu va veni într-o anumitā vreme si într-un anumit loc,
ci pretutindeni în lumea întreagā si în toatā vremea.
Dumnezeu seamānā pe tot cîmpul, fārā sā cerceteze unde cade fiecare bob:
- o parte din boabe cad pe drum, vin pāsārile si le ciugulesc. Este omul care a înteles sensul Împārātiei lui Dumnezeu, dar nu l-a primit în inima sa; la el vine rāul si zādārniceste semānātura;
- altā parte cad pe pāmînt pietros, iar aici, ce-i drept, rāsar, dar se vestejesc, fiindcā nu-si pot prinde rādācinile nicāieri. Este omul gata sā primeascā Împārātia îndatā, cu bucurie; dar nu poate prinde rādācini si creste doar pentru o vreme; apoi vine încercarea si prigoana din cauza Împārātiei si dā imediat înapoi;
- o altā parte cad printre spini, iar spinii înābusā grîul, care are spice, dar sînt mici si slabe. Este omul care a înteles sensul împārātiei, dar grijile lumii si dorinta de bogātie înābusā adevārul din el si nu aduce nici un rod.
- o parte din boabe cad pe pāmînt bun, rāsar si precumpānesc pentru boabele pierdute, se înaltā vioi si dau spice pline, unul aducînd rod de o sutā de ori, altul de saizeci, al treilea de treizeci.
Împārātia lui Dumnezeu nu este defel cum gînditi (anume cā Dumnezeu va veni sā domneascā peste voi).
Dumnezeu doar a semānat Duhul, dar împārātia va fi în aceia care-L pāstreazā." (Lev Tolstoi).

"Împārātia lui Dumnezeu este înlāuntrul vostru"( Luca 17:21).
Celui care stāruie i se va da mult, iar celui care nu stāruie i se vor lua si cele din urmā

Archived News

SFD Log In