Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

 

 

Screen Shot 2022-10-01 at 5.46.43 pm
Duminică 2 Oct: "Dragostea pentru dușmani" (Matei 5:43).
- Dumnezeu : "Unde este Abel?"
- Cain : "Ar trebui să mă ocup de fratele meu?" (Cartea Facere din Biblie 4: 9)
Pasajul poate fi înțeles ca descrierea rivalității antice între crescătorii de animale și cultivatorii de pămînt.
Dar poate fi văzută și ca o explorare a originii violenței - atât în interiorul nostru, cât și între noi - și responsabilitatea noastră reciprocă față de Dumnezeu și alții.
Iisus a spus: "Iubiți pe vrăjmașii voștri, pentru a deveni fii ai Tatălui vostru în ceruri" (Matei 5:34).

Cancerul răzbunării și al urii: "Furia este o emoție distructivă. Ea distruge orice pace pe care o avem și, în cele din urmă, nu provoacă nimic altceva decât o durere mai mare ca cea inițială
Devine mult mai greu și pentru alții să ne consoleze, când suntem ocupați de alimentarea resentimentelor.
Recunosc, am acele semințe rele în mine, dar nu voi lăsa pe alții să le dea apă.
Este o lege grea: Când cineva ne-a rănit, nu ne vom recupera niciodată până când nu iertăm! (‘De ce să iertăm’ de Johan Arnold)

 

 

Christians and Revenge - 'Love for Enemies' (Matthew 5:43)

- God : "Where is Abel?"
- Cain : "Am I supposed to look after my brother?" (Genesis 4:9)
The passage can be understood as describing the ancient rivalry between livestock farmers and crop growers.
But it can also be seen as a exploration of the origin of violence - both within us and between us - and our mutual responsibility towards God and others.

Jesus said :"Love your enemies, in order to become sons of God" ( Matthew 5:34)
The cancer of bitterness and hatred:
"Anger is a destructive emotion. It eats away at whatever peace you have, and in the end causes nothing but greater pain that you began with. It also makes it much harder for others to console you, when you're busy nursing resentment. It's not as if I don't have those seeds in me - I knew I do - but I'm not going to let other people water them.
It is a hard law : when an injury is done to us, we never recover until we forgive!
(Why Forgive by Johan Arnold)

Archived News

SFD Log In