Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-07-29 at 10.40.38 pm

Paralizatul din Capernaum (Matei 9): Misterele / tainele Bisericii.

Care tainā / mister e mai usor: "Iertate sînt pācatele tale" sau "ridicā-te si umblā"? (Matei 9).

Misterele / tainele Bisericii:
1. Misterul Botezului (usa Bisericii - Matei 28:19).
2. Misterul Ungerii cu Sf. Mir (primirea Sfîntului Duh: Fapte 19:6)
3. Misterul Mārturisirii si al iertārii pācatelor (Iacob 5:16)
4. Misterul Euharistiei: Trupul si sîngele Domnului ( Luca 22:19)
5. Misterul Preotiei si al slujirii omului - 1Timotei 4:14
6. Misterul Cāsātoriei  - 1 Tesaloniceni 4:3
7. Misterul Ungerii cu untdelemn al bolnavului- Iacob 5:14
8. Misterul Mortii si al vietii vesnice

" Un mister care se leagā si se dezleagā devine o problemā si nu mai e mister.
Misterele sunt supranaturale si sunt singurele mijloace de iesire :
- din înlāntuirea cosmicā,
- din limitele comunitātii,
- si din mārginirea personalā.
În orice caz, dacā misterul este comentat si i se gāseste un rāspuns,
atunci misterul se cheamā problemā, si rāspunsul, solutie.
Preotul crestin  nu interpreteazā misterele, ci le comunicā, fiind învāluit ritualic de ele, ca si credinciosii.
Dogma euharistiei, dogma Trinitātii...ce, e de nasul unui popā sā le comenteze, comportā asta comentarii?" (Petre Tutea)

Archived News

SFD Log In