Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-12-22 at 9.09.31 pm

"Ei îi ziceau sā tacā!" (Luca 18: 35)

 

“Cîteva cugetāri lāmuritoare despre libertate:

 Alfred Jarry: «Existā oameni pentru care a fi liberi e o plictisealā, e o belea.»

Thomas Mann: «Libertatea e o notiune pedantā si burghezā.

Ambele pun sub semnul întrebārii sansele de su­pravietuire a libertātii in lumea pe care Ortega y Gasset a numit-o, mai pertinent ca oricine, a maselor.»

Alexandru Herzen: «Maselor nu le pasā de liberta­tea individualā, de libertatea cuvîntului;
ele îndrāgesc autoritatea… prin egalitate înteleg egalitatea opresiunii… doar indivizii civilizati doresc libertatea.

Sā fim deci mai putin convinsi, noi, intelectualii si detinutii politici, cā toata lumea se omoarā dupā libertate.»

Denis de Rougemont: «Libertatea nu e un drept, e asumarea unui risc».

Sa fim deci mai putin siguri cā oamenii sunt dis­pusi sa riste.
Drepturi, da, cîte vrei, dar riscurile le considerā a fi piedici, intrigi, insulte.

Ioan 20, 29: «Iisus i-a zis: Pentru cā M-ai vāzut, ai crezut? Fericiti cei ce n-au vāzut si au crezut.»

Sā întelegem cā libertatea e, mai presus de orice, un act (riscat si nerational) de credintā, deci un pariu.

 II Corinteni 3, 17: «Domnul este Duh, si unde este Duhul Domnului acolo este libertate.»

Dacā nu suntem liberi nu suntem vrednici a ne chema – cum îi place lui Hristos sā ne socoteascā - prietenii Sāi.

Apocalipsa 3, 20: «Iatā, stau la usā si bat.»” (Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii).

Archived News

SFD Log In