Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-04-02 at 6.37.19 pm

 

— Poți bea paharul? (Marcu 10:38).

 

Metafora de a bea paharul este folosită în Vechiul Testament pentru a se referi la acceptarea destinului atribuit de Dumnezeu omului (Psalmul 10:6).
În cazul lui Iisus, aceasta implică judecata divină asupra păcatului pe care Iisus, cel nevinovat, trebuie să-l ispășească în numele celor vinovați. Botezul Său trebuie să fie răstignirea și moartea lui pentru mântuirea rasei umane.
Cererea lui Iacov și Ioan pentru o parte din glorie (Marcu 10:35) trebuie să implice în mod necesar o parte în suferințele lui Iisus, răbdarea necazului și suferința pentru Evanghelie (39).

 

"Can you drink the cup?" (Mark 10:38).

The metaphor of drinking the cup is used in the Old Testament to refer to acceptance of the destiny assigned by God (Psalm 10:6).
In Jesus' case, this involves divine judgement on sin that Jesus, the innocent one, is to expiate on behalf of the guilty. His baptism is to be his crucifixion and death for the salvation of the human race.
The request of James and John for a share of the glory (Mark 10:35) must of necessity involve a share in Jesus' sufferings, the endurance of tribulation and suffering for the gospel (39).

Archived News

SFD Log In