Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Scan 142160001 dorm thumb  RUGĀ  FIERBINTE;  PROBLEMA NUMELUI ÎN AMBIANTA CRESTINĀ

 Craiasā alegîndu-Te
Îngenunchem rugîndu-Te
Înaltā-ne, ne mîntuie
Din valul ce ne bîntuie.
Fii scut de întārire
Si zid de mîntuire
Si dreapta ta-ncercatā
Asupra-ne coboarā,
O, Maicā Preacuratā,
Si Pururea fecioarā
Marie (Mihai Eminescu,1850 - 1889).

MAICA DOMNULUI SA OCROTEASCA PE TOTI CEI CE- I POARTĀ NUMELE !

"Nu mi-e rusine sā mi-o închipui pe Maica Domnului zbātîndu-se, cerînd, implorînd, intervenind, stāruind, dupā cum nu-mi este rusine a mi-o închipui copilāreste - dar nu eretic - alergînd la poarta raiului cu o chesea de argint in mînā si cu mahrama pe brat ca sā întîmpine pe mucenicii Fiului ei,  sā le ureze bun venit, sā-i îmbie cu neînchipuit de bunā dulceatā si sā le steargā sudoarea fruntii si sîngele cu mahrama ei cea sfîntā.
Tare trebuie sā se simtā singuri de fariseica lor virtute-dreptate si tare trebuie sā-si facā rîs de milā si de îndurare, sā se prezinte cu fruntea semeatā la portile raiului cei care din Maica Domnului fac o 'simpā femeie credincioasā'. Bravo lor.
Noi cei de jos, pācātosii, noi nesigurii de soarta ce ne asteaptā, noi temātorii de Judecata de Apoi (si de ispitele si primejdiile ce ne înconjoarā, pe acest pāmînt bogat în capcane), cum de nu ne-am simti fericiti peste māsurā cā ne putem numāra printre cei care cred în milostivirea pururea Fecioarei Maria, bucuria tuturor celor necājiti?
De aceea bunā socotim rugāciunea crestineascā dinainte de culcare, cea care uneste douā evlavii: 'O, preacinstitā si de viatā fācātoare crucea Domnului! Ajutā-mi cu Sfînta Doamnā Fecioarā Nāscātoare de Dumnezeu si cu totii sfintii în veci, Amin" ( Nicolae Steinhardt, Daruind vei dobîndi).

PROBLEMA MUMELUI ÎN AMBIANTA CRESTINĀ
Andrei Plesu: 'Numele care se dā unui om la botez e, în mod traditional, un  nume afitiat unui sfînt. Prin nume, te definesti, asadar, ca o persoanā individualā, dar în acelasi timp intri într-o serie, într-o comunitate cu o instantā care te depāseste si te include. Din cauza aceasta, cei care astāzi dau nume bezmentice copiilor lor nu realizeazā cā taie astfel cordonul ombilical dintre persoana pe care au botezat-o si comunitatea onomasticā din care face parte...
Gabriel Liiceanu: ... si care-l face sā traverseze lumea cu o fortā mai mare decît a lui.
Andrei Plesu: Este uimitor ce rare au ajuns sā fie, azi, numele "normale", numele care trimit spontan la o comunitate spiritualā: Ion, Gheorghe, Maria...Astea sunt nume care deschid imediat spre un întreg univers'.( Plesu, Liiceanu, dialoguri de duminicā).

Archived News

SFD Log In