Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

IMG 9848

 

26 decembrie, Iosif, tatăl adoptiv al Fiului omului.
Tomie de Paola a publicat în 1978 o legendă antică - "Bufonul lui Dumnezeu".
Un juggler oferă darul talentului său în fața unei statui a Maicii Domnului cu copilul Iisus în brațe.
"Și acum, la sfîrșit, a strigat Giovanni," Soarele în ceruri ".
Mingea de aur a zburat în sus și în jur, mai sus, mai sus, mai repede și mai repede.
" Pentru tine, copile dulce, pentru tine! ".
Și o, minune : copilul Hristos zâmbea și în mâinile lui ținea mingea de aur.
Cred că legenda are legătură cu Iosif, tatăl adoptiv al Fiului Omului.
El a fost un om neprihănit, un dulgher.
El și-a asumat cu umilință și recunoștință onoarea de a avea grijă de femeia aleasă și copilul Iisus.
Cum s-a jucat Iosif cu Iisus și ce jucării i-a oferit? ...

 

 

26th of Dec.,Joseph, the adoptive father of the Son of Man.

Tomie de Paola in 1978 told an ancient legend - "The Clown of God".
A juggler is offering the gift of his talent in front of a statue of Lady with the child Jesus.
"And finally, cried Giovanni, " the Sun in the Heavens".
The gold ball flew up and around and around, higher and higher, faster and faster.
"For You, sweet Child, for You!".
And a miracle occurs : The Child was smiling, and in His hands He held the golden ball.

I believe that the legend has something to do with Joseph, the adoptive father of the Son of Man.
He was a righteous man, a carpenter.
He assumed with humility and gratitude the honor to look after the chosen woman and the Child Jesus.
How was Joseph playing with Jesus and what toys offered Him?...

 

Archived News

SFD Log In