Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-08-04 at 7.04.45 pm

6 August - Schimbarea la Fatā a Donului Hristos (Marcu 9).

Luceafārul Diminetii.
"V-am adus la cunostintā puterea Domnului nostru Iisus Hristos si venirea Lui, nu luîndu-ne dupā basme mestesugite, ci fiindcā am vāzut slava Lui cu ochii nostri.
Cāci El a primit de la Dumnezeu-Tatāl cinste si slavā atunci cînd, din înāltimea slavei, un glas ca acesta a venit cātre El: 'Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit'.
Si acest glas noi l-am auzit, pogorîndu-se din cer, pe cînd eram cu Domnul în muntele cel sfînt.
Si avem cuvîntul proorocesc întārit, la care bine faceti luîn aminte, ca la o fāclie ce strāluceste în loc întunecos, pînā cînd va strāluci ziua, si Luceafārul va rāsāri în inimile voastre" (Scrisoarea a doua a Sf. Petru, 1:17)

August 6 - The Transfiguration of Christ (Mark 9).
The morning Star.
"We brought you to know the power of our Lord Jesus Christ and His coming, not taking us after crafts, but because we have seen His glory with our eyes. For He received from God- Father honor and glory when, from the height of glory, a voice came to him: 'This is my beloved Son, with whom I am well pleased'.
And this voice we have heard, while we were with the Lord in the Holy Mountain. And we have the propheted word, which well you remember, as a lamp in a dark place, until the Morning Star will rise in your hearts" (The second letter of St. Peter 1:17)

Archived News

SFD Log In