Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-08-04 at 1.27.23 pm

6 August pe Muntele Tabor.

Imn : "Te-ai schimbat la fatā
în August 6 pe Muntele Taborului,
Hristoase Dumnezeule,
arātînd ucenicilor Tāi slava Ta,
pe cît li se putea..."

Pe cît li se putea?
Deci pe munte (piatrā), s-a vāzut lumina Fiului si s-a auzit glasul Tatālui.
- Retina ochiului uman contine diferite molecule care se schimbā sub actiunea undelor luminoase numai între 400 si 700 nanometri. Omul nu vede în spectrul infrared si nici ultraviolet (sub sau deasupra luminii albe).
- Urechea internā contine celule care se miscā sub influenta undelor sonore numai între 20 si 20.000 Hertz.
- Ne uitām la o piatrā si vedem un bloc solid, dar de fapt 99% din piatrā este spatiu gol (particulele subatomice sînt separate de spatii goale).

Stiinta nu poate sā aducā probe despre divin.
Simturile sînt limitate si omul nu poate întelege universul care îl înconjoarā.
Creierul altereazā informatia pe care o primeste.
Albinele si pāsārile comunicā în portiunea ultravioletā a luminii soarelui, portiune unde omul nu vede.
Nu existā culori în lumea realā; culorile se nasc în mintea noastrā.
"Trāim într-o realitate virtualā..."(Andrew Parker, Genesis Enigma, 2009).

Pe de altā parte, omul religios nu poate sā perceapā  sau sā înteleagā pe Dumnezeu.
Ceea ce este în spatele universului pare sā fie o Fortā misterioasā, ceva ca o Inteligentā, o Minte (C.S Lewis).
Dumnezeu S-a întrupat si noi am vāzut lumina Lui, atît cît se poate...

 

 

Archived News

SFD Log In