Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-10-17 at 7.34.00 pm

Imaginea : "Cei 12 Apostoli", 250 Km de Melbourne, Australia

Apostol = trimis.

Capitolul 8 din Evanghelia lui Luca ne aratā  cā Domul era însotit în cālātoriile  Sale de cei 12 Apostoli si de un grup de femei care fuseserā vindecate de curînd : Maria Magdalena (din care Iisus scosese 7 diavoli), Ioana (sotia lui Cuza, administratorul lui Irod), Suzana si alte femei care  îngrijeau de grupul misionar pe cheltuiala lor. Se vede de aici aprecierea Mîntuitorului fatā de femeie în general si fatā de aceste femei, care erau negresit din ceata celor 70 de apostoli.
Dupā o scurtā predicā însotitā de parabola Semānātorului, Domnul se hotārāste sā ia corabia si sā treacā pe malul celālalt al Lacului Genizaret.
Apostolii trec prin spaima mortii în iuresul unei furtuni dezlāntuite spontan si Domnul îi mustrā pentru necredintā si potoleste furtuna.
Ajunsi pe tārmul celālalt, în tinutul Gherghesenilor, Domnul vindecā un demonizat.
La rugāmintea expresā a celui vindecat de a-L urma, Domnul îl "trimite" (Apostol) acasā, ca sā spunā tuturor cît bine i-a fācut Dumnezeu.
De ce asa?
- Domnul stia cā cel vindecat va fi un martor decisiv pentru cei ce-l stiau bolnav mai înainte, un martor al unei vindecāri miraculoase.
- El vroia sā lārgeascā actiunea lui misionarā între neamuri - "secerisul este mult si lucrātorii sînt putini"( Matei 9:37).
- Neamurile nu asteptau un Mesia, deci ele nu erau înclinate sā îi schimbe misiunea - sā-L facā rege cu forta (Ioan 6:15).

Un înteles mai adînc al vindecārii ni-l dā lectura Apostolului citit astāzi din Efeseni cap 2.
În primele versete, Apostolul neamurilor ne vorbeste despre natura noastrā cāzutā.
El spune cā pedeapsa pentru pācat si puterea lui asupra noastrā au fost distruse de Hristos pe cruce.
Prin credinta în Hristos, noi suntem mîntuiti si vii.
Dumnezeu nu ne scoate din lume, nici nu ne transformā în roboti.
De multe ori facem fapte rele, dar diferenta este cā,
înainte de botez eram morti în pācat si sclavi unei naturi cāzute,
iar acum trāim în Hristos.

 

Archived News

SFD Log In