Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2024-02-08 at 5.14.20 pm
Duminică, 11 februarie. Pilda talanților (Matei 25:14).
Primul raport: „V-am dublat banii”.
Răspuns: „Îți voi dubla autoritatea”.
Al doilea raport: „V-am dublat banii”.
Răspuns: „Îți voi dubla autoritatea”.
Al treilea raport: „Mi-a fost frică, ești un rău și dur, așa că ți-am ascuns banii”.
Răspuns: „Ar fi trebuit să-i ascunzi nu în pământ, ci într-o bancă”.

 

Ideea cea mare: „Când voi fi înălțat pe cruce și îmi voi pierde viața, îi voi atrage pe toți oamenii la mine” (Ioan 12:32).
Viziunea lui Iisus despre lucrarea și scopul Său:
1. Este mai ferice să dai decât să primești (Fapte 20:14).
2. Cine vrea să fie mare trebuie să ofere un mare serviciu.
3. Cine vrea să fie în vârf trebuie să fie dispus să se piardă în partea de jos.
4. Marile recompense vin la cei care parcurg al doilea kilometru, nesolicitat (Matei 5:41)
 
 

 

Sunday 11Th of Feb.The Parable of the Talents (Matthew 25:14).
First report: "I have doubled your money".
Response : "I will double your authority".
Second report : "I have doubled your money".
Response : "I will double your authority".
Third report : "I was afraid, you are a mean and hard, so I hid your money".
Response: "You should have hidden it not in the ground but in a bank".

The big idea: "When I will be lifted up on the cross and lose my life, I will draw all men to me" (John 12:32).
Jesus' vision of His work and purpose:
1. It is more blessed to give than to receive (Acts 20:14).
2. Whoever wants to be great must render great service.
3. Whoever wants to be at the top must be willing to lose himself at the bottom.
4. The big rewards come to those who travel the second, undemanded mile (Matthew 5:41).

Archived News

SFD Log In