Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-09-20 at 8.48.37 pmAscultarea / Pescuirea minunatā (Luca 5): "La cuvîntul Tāu, Doamne, am sā arunc mreaja!

Poporul evreu a rugat pe Moise sā vorbeascā el în locul lor cu Dumnezeu, ca nu cumva vorbind ei cu Domnul sā moarā (Iesire 20:19)
Dar eu, ca si copilul Samuel, strig cātre Tine, Doamne: "Vorbeste, Doamne, robul Tāu ascultā! ( Cartea 1 Regi 3:9).
Nu doresc sā vorbeascā cu mine nici Moise si nici alti profeti;
vorbeste-mi Tu, Doamne, de a cārui luminā si însufletire au fost purtati toti profetii.
Tu poti si fārā ei sā mā îndreptezi, ei fārā Tine nu pot sāvîrsi nimic.
Ei pot rosti cuvinte, harul însā e de la Tine.
Limba lor este înaltā, dar cînd taci Tu, inima lor este rece.
Ei ne oferā litera, Tu ne deslusesti întelesul ei.
Ei ne aduc la cunostintā poruncile Tale, Tu ne ajuti sā le împlinim.
Ei ne aratā calea, Tu ne dai puterea ca s-o parcurgem.
Ei ne înrîuresc dinafarā, Tu ne instruiesti si ne luminezi inimile.
Ei seamānā, Tu rodesti.
Vorbeste-mi, Doamne, ca nu cumva sā mā prindā moartea fārā rod.
Sā nu-mi fie cuvintele Tale spre judecatā, dacā nu le-am împlinit.
Vorbeste, Doamne, robul Tāu ascultā. "Tu ai cuvintele vietii vesnice! (Ioan 6:69).
(Urmarea lui Hristos, 'Imitatio Christi', de Toma de Kempi).

Archived News

SFD Log In