Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh


Screen Shot 2016-02-29 at 9.44.46 pm    THE BEST AND MOST BEAUTIFUL THINGS IN LIFE CANNOT BE SEEN, NOR TOUCHED, BUT ARE FELT IN THE HEART - HELEN KELLER.

DRAGII MEI NEPOTI.
Astāzi ne aducem aminte de  Femeile Mironosite care au venit în dimineata Învierii la mormîntul în care era depus trupul mort al celui rastignit.
Ele au venit sā completeze îmbālsāmarea si sā aducā respectul cuvenit Domnului Hristos.
Au venit sā dāruiascā parfum si au dobîndit privilegiul de a vedea înviat pe Hristos Domnul.
Astāzi o sā citim din cuvintele filozofului crestin Nicolae Steinhardt.

Dāruind vei dobîndi!

'Orb, neghiob si strîmt la minte, cum mā aflu, n-am fost totusi atît de stupid si nestiutor încat sā cred cā Hristos ne cere sā dām din prisosul nostru: asta o fac doar si pāgînii. Am fost însā îndeajuns de nepriceput si de rātācit în beznā spre a cugeta, ceea ce pare întru totul conform cu învatātura crestinā, cā ni se cere sā dām din putinul nostru, de nu si din prea putinul nostru. Ba am si mers pînā la a mā învoi cu ideea cā din pilda celor doi bani aruncati de femeia vāduvā în cutia darurilor (Marc 12, 41-44; Luca 21, 1-4) reiese îndemnul de a da tot ce avem, toatā avutia noastrā.
A fost nevoie sa nimeresc a citi, acum cîtva timp, un text al poetului francez Henri Michaux (1899-1998) pentru a întelege, cutremurandu-mā, înfiorandu-mā, cā Hristos ne cere cu totul altceva. Si anume: sā dām ce nu avem!
Orb, neghiob si strîmt la minte am fost. Si ferecat în chingile bunului simt celui mai lamentabil. Cum de mi-am putut închipui cā Hristos-Dumnezeul care a primit sā Se întrupeze si sā moarā pe cruce aidoma celui mai nefericit si mai ticālos dintre muritori, ne va cere sā dām din prisosul ori putinul avutului nostru ori chiar avutul acesta întreg? Cum de ne-ar fi chemat la actiuni atît de simple, de apartinātoare lumii acesteia, de posibile adicā?!
Paul Claudel nu ni-l definise oare pe Dumnezeu atribuindu-I grāirea: De ce vā temeti? Sunt imposibilul care vā priveste!
Hristos, asadar, aceasta chiar ne cere: imposibilul: sā dām ce nu avem!

Dar sā-l ascultam pe Michaux: în mānāstirea unde ar dori sā fie primit se prezintā un candidat la cālugarie. Îi mārturiseste staretului: "Sā stiti, Pārinte, cā nu am nici credintā, nici luminā, nici esentā, nici curaj, nici încredere in mine si nici nu pot sā-mi fiu mie însumi de ajutor, iar altora cu atît mai putin; nimic nu am!"
Firesc ar fi fost sā fie de îndatā respins. Nu asa însā. Ci staretul îi rāspunde: "Ce-are a face! Nu ai credintā, nu ai luminā; dîndu-le altora, le vei avea si tu. Cāutandu-le pentru altul, le vei dobîndi si pentru tine. Pe fratele acesta, pe aproapele si semenul tāu esti dator sā-l ajuti cu ce nu ai. Du-te: chilia ta e pe coridorul acesta, usa a treia pe dreapta."

Nu din prisosul, nu din putinul tāu, ci din neavutul tāu, din ceea ce îti lipseste. Dāruind altuia ce nu ai - credintā, luminā, încredere, nādejde - le vei dobîndi si tu.
"Trebuie sā-l ajuti cu ceea ce nu ai."
"Dînd ce nu ai, dobîndesti si tu, cel gol, cel pustiit, cele ce-ti lipsesc."
"Cu ceea ce crezi cā nu ai, dar care este, care va fi in tine. Mai adînc decît adîncul sinei tale. Mai tāinuit, mai înfāsurat, mai limpede izvor nāvalnic care circulā fārā oprire, chemînd, îmbiind la pārtasie."

Da, numai asa putea vorbi un slujitor al lui Hristos, al Celui tainic:
1. paradoxal (precum intotdeauna ne-a învātat:
- de vrei sā cîrmuiesti, slujeste;
- de vrei sā fii înāltat, smereste-te;
-  de vrei sā-ti mîntuiesti sufletul, pierde-l pentru Mine;
- de vrei sā-ti recîstigi nevinovātia, recunoaste-te vinovat) si
2. uluitor (de vei da ce nu ai, vei dobandi si tu ceea ce ai dat altora)' (Nicolae Steinhardt, Dāruind vei dobîndi).

 

photo-72 salaMY DEAR GRANDCHILDREN,
YOUR GRANDMA IS A NURSE, WORKING IN THE OPERATING THEATRE FOR MORE THAN 20 YEARS, HELPING PEOPLE TO RECOVER THEIR OPTIMAL HEALTH.Screen Shot 2016-05-26 at 1.39.57 pm


Florence Nightingale was the founder of modern nursing: "I ATTRIBUTE MY SUCCESS TO THIS - I NEVER GAVE OR TOOK ANY EXCUSE".

International Nurses Day is observed on May 12, 2016. It is celebrated around the world to mark the contributions nurses make to society.
In January 1974, May 12 was chosen to celebrate the day as it is the anniversary of the birth of Florence Nightingale, who is widely considered the founder of modern nursing. Each year, ICN prepares and distributes the International Nurses' Day Kit. The kit contains educational and public information materials, for use by nurses everywhere.

Nursing is a profession within the health care sector focused on the care of individuals, families, and communities so they may attain, maintain, or recover optimal health and quality of life. Nurses may be differentiated from other health care providers by their approach to patient care, training, and scope of practice. Nurses practice in a wide diversity of practice areas with a different scope of practice and level of prescriber authority in each. Many nurses provide care within the ordering scope of physicians, and this traditional role has come to shape the historic public image of nurses as care providers.

The American Nurses Association states nursing is the protection, promotion, and optimization of health and abilities, prevention of illness and injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human response, and advocacy in the care of individuals, families, communities, and populations. (With material from: Wikipedia.

Archived News

SFD Log In