Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-10-06 at 2.01.26 pm

Duminică, 19 noiembrie, Săracul de bogat.

 

În mulțimea din jurul lui Iisus erau doi frați.
Tatăl lor a murit recent, iar fratele mai mare nu a vrut să împartă proprietatea familiei cu fratele său mai mic.
Tânărul l-a rugat pe Iisus să arbitreze disputa asupra moștenirii,
dar El a răspuns: „Cine m-a pus judecător?”
Așa că fratele mai mare și-a făcut niște planuri pe termen lung:
„Voi semăna și voi secera,
Voi planta și voi aduna,
Îmi voi umple hambarele la capacitate maximă,
Voi avea mai mult decât mi-aș putea dori vreodată”.

 

În noaptea aceea a murit (Luca 12:16).
 

The Rich Fool.
In the crowd around Jesus there were two brothers.
Their father died recentjy and the old brother did not want to divide the family property with his young brother.
The young man asked Jesus to arbitrate the inheritance dispute,
but He responded :"Who made me a judge?"


So the old brother made some long-term plans:
" I will saw and I will reap,
I will plant and I will gather,
I will fill my storerooms to capacity,
I will have more than I could ever want"

That night he died (Luke 12:16).

Archived News

SFD Log In