Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-07-25 at 9.23.23 am

 • Înāltarea, de Ion Pilat.
 • Pe miristi, cer de toamnā a nāvālit în varā.
  Lumina lasā aur pe coarnele de plug,
  Pe boii suri ca praful, pe fierul de pe jug,
  Pe brazdele de umbrā din care, albā, zboarā

 • O barzā plutitoare, purtînd amurg în cioc
  Cātunelor pitite sub dealuri de cernealā...
  Plugarul stā cu talpa înfiptā-n îndoialā:
  Comoarā e? cāci vede o limbā ca de foc

 • Sporindu-si jāraticul pe tarini, si albastrā
  Suind precum se suie din hornuri, iarna, fum.
  Cādelnitarā crinii cātuie de parfum
  Si s-a deschis în ceruri, prin nori de-argint, fereastrā,

 • Si zugrāviti ca-n lemnul din vechi troite, iatā
  Pe Duhul Sfînt, pe Tatāl, pe Fiul - cîte trei,
  Si iatā pe Maria urcîndu-se la Ei
  Pe scara unei raze ca dînsa de curatā.

 • Tāranu-si face cruce, cu dreapta se-nchinā
  Smerit cum se cuvine icoanelor. Apoi
  Porneste brazdā dreaptā c-un plug cu patru boi,
  Pe cînd usor se pierde Maria în luminā.
 • * Facem slujbā Sîmbātā, 15 August la biserica Sf. Dimitrie:
  la ora 9:  Utrenia cu Prohodul Maicii Domnului,
  la ora 10:  Sfînta Liturghie.
  Dupā un post de minimum 3 zile,
  este un bun prilej de reflectare spiritualā (spovedanie)
  si împārtāsire.
  Ne rugām fierbinte la Dumnezeu pentru îndepārtarea virozei si ajutor si mîngîiere tuturor celor afectati.
  La multi ani cu sānātate si bucurii tuturor celor care poartā numele Sf. Fecioare Maria.
  R u OK?

 

 • Screen Shot 2020-07-25 at 9.30.30 am

 Biserica care adāposteste mormîntul Maicii Domnului de la poalele Muntelui Māslinilor, Ierusalim.
Cele 47 de trepte spre mormînt.

 

Screen Shot 2020-07-25 at 9.29.21 am

Lespedea pe care a fost asezat trupul Sfintei Fecioare Maria

 

* We are doing a service on Saturday 15 August at St. Dimitrie Church:
at 9: Utrenia with the Prohod of the Mother of God,
at 10: Holy Liturgy
After a fast of at least 3 days,
it's a good opportunity for spiritual reflection (confession) and communion.
We pray to God for the removal of the flu and  strong help and comfort to all those affected.
Happy name day with health and happiness to all those who have the name of saint Virgin Mary.
R u ok?

Archived News

SFD Log In