Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

A fost într-adevăr trupul lui Iisus absent din mormântul său?
Răspuns : Simbolul durabil al Paștelui - mormântul gol al lui Iisus - a fost o realitate istorică.
Mormântul gol este implicat în surse extrem de timpurii - Evanghelia lui Marcu și crezul din 1 Corinteni 15 - care datează atât de aproape de eveniment, încât nu ar fi putut fi produse ale legendei.
Faptul că evangheliile relatează că femeile au descoperit mormântul gol întărește autenticitatea întîmplării.
Locul mormântului lui Iisus era cunoscut atât de creștini, cât și de evrei, așa că ar fi putut fi verificat de sceptici.
De fapt, nimeni, nici măcar autoritățile romane sau liderii evrei, nu a susținut vreodată că mormântul mai conținea trupul lui Iisus.
În schimb, au fost forțați să inventeze povestea absurdă că apostolii, în ciuda faptului că nu aveau niciun motiv sau ocazie, furaseră trupul - o teorie pe care nici măcar cei mai sceptici critici nu o cred astăzi. (Lee Strobel).

Q : Was Jesus' body really absent from his tomb?
A : The enduring symbol of Easter - the vacant tomb of Jesus - was a historical reality.
The empty grave is reported of implied in extremely sources - Mark's gospel and the 1 Chorintians 15 creed - which date so close to the event that they could not possibly have been products of legend.
The fact that the gospels report that women discovered the empty tomb bolsters the story's authenticity.
The site of Jesus' tomb was known to both Christians and Jew alike, so it could have been checked by skeptics.
In fact, nobody, not even the Roman authorities or Jewish leaders, ever claimed that the tomb still contained Jesus' body..
Instead they were forced to invent the absurd story that the disciples, despite having no motive or opportunity, had stolen the body - a theory that not even the most skeptical critics believes today. ( Lee Strobel).

Archived News

SFD Log In